Obchodné meno: Extraprodukty s.r.o.

Sídlo: Nová 20, 073 01, Sobrance

Poštová adresa a prevádzkareň: Kláry Jarunkovej 1479, 930 41 Hviezdoslavov

Prevádzková doba: 09:00 hod – do 16:30 hod.

Telefón: +421 918 990 658

E-mail: extraprodukty@extraprodukty.sk

Internetová stránka predávajúceho: https:// www.extraprodukty.sk

IČO: 461 588 80, DIČ: 2023275903, IČ DPH: 2023275903

Bankové spojenie: číslo účtu: SK27 1100 0000 0029 4305 9461 vedený v TATRA BANKA a.s..