Obchodné meno: Extraprodukty s.r.o.

Prevádzková doba: 09:00 hod – do 16:30 hod.

E-mail: extraprodukty@extraprodukty.sk

Internetová stránka predávajúceho: https:// www.extraprodukty.sk

IČO: 461 588 80, DIČ: 2023275903, IČ DPH: 2023275903