Spoločnosť Extraprodukty  s.r.o vznikla v roku 2011, so zámerom vybudovania spoločnosti, ktorá bude svojou činnosťou ponúkať kvalitné služby svojim obchodným partnerom a zákazníkom. Víziou spoločnosti je budovanie  a udržiavanie si dlhodobých obchodných vzťahov pričom kladieme dôraz na potreby a podporu našich obchodných partnerov.  

Hlavnou činnosťou spoločnosti je distribúcia alkoholických nápojov. Súčasťou distribúcie sú aj kompletne zabezpečenie logistických služieb. Neustále meniaci sa trh a dopyt po nových produktov nás motivuje zúčastňovať sa na rôznych medzinárodných výstavách a ochutnávok, čo nám umožňuje dovážať nové a atraktívne produkty lahodných chutí. Kvalita našich produktov je overená nielen naším tímom, ale predovšetkým našimi zákazníkmi. Počas nášho pôsobenia sme sa stali hlavným distribútorom viac ako 80-tich produktov.

 

Medzi naše ďalšie činnosti patria:

- Import a export alkoholických nápojov na území EU

- Distribúcia a zásobovanie gastro zákazníkov

- Kompletné zabezpečenie logistických služieb na území SR